Dziecko krnąbrne, buntownicze, leniwe – to mogą być objawy depresji!

Diagnoza depresji u dzieci to nie lada wyzwanie. Otóż jej objawy mogą być odmienne od tych stereotypowo spostrzeganych jako depresyjne. Objawy depresyjne u dzieci częściej przypominają zachowania buntownicze, lenistwo czy zmiany w zakresie osobowości u adolescentów.
 
Często zdarza się, że zamiast charakterystycznego dla depresji smutku, u dziecka czy nastolatka pojawia się nadmierna drażliwość, a także labilność (chwiejność) emocjonalna. Dziecko może też stać się krnąbrne, nieposłuszne.
 
U adolescentów zaś zachowania bywają często buntownicze, z tendencjami do łamania zasad/reguł społecznych, do zachowań autodestrukcyjnych, eksperymentów ze środkami psychoaktywnymi. Częstym objawem jest odczuwanie lęku „tu i teraz”, a także ukierunkowane w przyszłość. Zwróćmy uwagę na często zgłaszane przez dzieci dolegliwości somatyczne, może się to bowiem okazać przydatne w procesie diagnozy. Ważne są także skargi dziecka na trudności w relacjach z rówieśnikami, ich unikanie, również niechęć do zabawy. Istotnym elementem dla diagnozy jest brak oczekiwanego przyrostu masy ciała u dzieci. W przypadku adolescentów często pojawia się zaniedbywanie wyglądu oraz higieny.
 
Funkcjonowanie poznawcze bywa znacznie osłabione (tzn. trudność w zakresie koncentracji uwagi, deficyty w obszarze samodzielnej organizacji własnych zadań, trudności pamięciowe).
W razie wszelkich pytań zapraszam do kontaktu!
 
Aneta Podolska-Kamińska, Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk
kontakt: 697 586 711
e-mail: aneta.kaminska78@onet.pl